เยื่อพรหมจรรย์สำคัญจริงไหม

เยื่อพรหมจรรย์ เป็นแผ่นเยื่อบางๆ ที่อยู่ระหว่างปากช่องคลอดกับช่องคลอด โดยผู้หญิงแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะครึ่งเสี้ยวหรือมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ ซึ่งลักษณะเหล่านี้ไม่ได้บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ และไม่ใช่เครื่องยืนยันว่าหญิงสาวคนนี้ เป็นหญิงบริสุทธิ์แต่อย่างใด หลายคนอาจจะเข้าใจผิดจากในคลิปโป๊ว่าการมีเซ็กส์กับผู้หญิงบริสุทธิ์จะทำให้เยื่อพรหมจรรย์ฉีกขาด